شفایافتگان با زالو درمانی Those treated with leech therapy

 

درمان مشترک طب سنتی و مدرن در احتقان وریدی بعد از عمل جراحی پا


Common treatment of traditional and modern medicine in venous congestion after surgery
 
 
 
 
 

 

خوشحالي بيمار بعد از درمان

 

اين کودک بدليل تصادف دچار شکستگي شديد پا از ناحيه بالاي مچ شده بود ، توسط يکي از پزشکان دانشمند و با تجربه شهرستان بجنورد ( استاد جناب آقاي دکتر گنجي) به نحو احسن جراحي شد، بعد از جراحي به دليل وسعت محل شکستگي ، آن ناحيه دچار سياه شدگي ( احتقان وریدی بعد از عمل جراحی ) و تورم شديد شد ،  با دستور اين استاد بزرگوار در بيمارستان امام علي شهرستان بجنورد ، زالو درماني روي تخت بيمار انجام شد و بعد از چند جلسه زالو درماني با عنايت پروردگار پاي کودک به حالت طبيعي برگشت
****************************************************************************************
____________________________________________________________________________________________
 
 


اشکی درمان عفونت شديد مجراي

Treatment of eye infections duct
 
 

معجزه زالو درماني

نجات يک جوان از عفونت شديد چشم در ناحيه مجراي اشکي ، تنها با يک زالو

صبح يکي از روزهاي خدا در سال1389 در مطب شهرستان بجنورد ، اين جوان  با چهره اي نگران ومضطرب مراجعه کرد از درد شديد چشم خود ، به شدت مي ناليد يک طرف صورت جوان متورم و قرمز بود . به هيچ عنوان پلکها را نمي شد بالا يا پايين کرد . با کوچکترين تماس با صورت ، از درد فرياد مي کشيد .سفيدي چشم را نمي شد ديد . گفتم از چه زماني به اين درد مبتلا شديد ؟ با حالتي نا اميد پاسخ داد ، دو سال است که من درگير عفونت مجراي اشکي اين چشم هستم . ابتدا مجراي اشکي من مسدود شد. به پزشکان مختلفي مراجعه کردم ، درمان نشدم ، هر روز بدتر مي شدم ، تا اينکه مجراي اشکي من به شدت عفوني وملتهب شد . تمام آنتي بيوتيکهاي ممکن را به من دادند اما درمان نشدم . به پزشکان متخصص چشم و عفوني در طب مدرن مراجعه کردم ، اما درمان نشدم احساس مي کردم چشم من درمان نمي شود و احتمال دارد که تخليه شود ، از همه جا نا اميد شدم که يکي از آشنايان کلينيک طب سنتي شما را به من معرفي کرد . در عين حاليکه هيچ اطلاعي از کار شما نداشتم ،اما به من گفتند که روشهاي طب سنتي ايران ميتواند درد مرا درمان کند .خواهش مي کنم کاري کنيد که درد چشم من ساکت شود. اين درد خيلي کشنده است ، طاقتم تمام شده و ديگر تحمل آنرا را ندارم به ايشان گفتم بايد تحت درمان روشهای طب سنتی قرار بگیرید   با تعجب گفت  براي چشمم ضرر ندارد ؟ با اطمينان جواب دادم خير . دوباره پرسيد خوب مي شوم ؟ جواب دادم ، دوا در دست من است و شفا در دست خداوند است . انشاالله درمان مي شويد . گفتن اين جملات انگار دلش را محکم کرد و با ياد خدا درمان   با رضايت کتبي بيمار شروع کرديم .

بيمار جواني بود با طبع دموي( گرم و تر )  و به جز اين بيماري مشکل ديگري نداشت . از نظر بدني سالم بود اما درد امانش را بريدن بود

در همان جلسه اول  . چند دقيقه اي نگذشته بود که بيمار گفت دردم از بين رفت . صورت بيمار باز شد ، انگار بار سنگيني را از روي شانه هایش برداشته بودند ، احساس راحتي خاصي داشت مدام مي گفت درد من آرام شد . جلسه اول درمان حدود چهل دقيقه بيشتر طول نکشيد در طول همين مدت بيمار متحول شد ، نور اميد درچشمانش برق مي زد ، خيلي خوشحال شده بود ، از نگاهش مي شد فهميد که به طب سنتی ایران اعتماد پيدا کرد ه است . بعد از زالودرماني پانسمان شد و با خوشحالي از مطب خارج شد . 48 ساعت بعد براي ويزيت اول مراجعه کرد . واقعاً تغییر کرده  بود ، تمام التهابات درمان شده و ورم چشم به طور کامل خوابيده بود ، از ديدن بيمار بي نهايت خوشحال شدم و با تمام وجود از خداي منان که مرا شرمنده اين جوان نکرده بود سپاسگزاري کردم . خلاصه چشم بيمار
بعد ازيک هفته کاملا به حالت طبيعي برگشت و مجراي اشکي نيز کاملاً باز شد
*********************************************************************************************
 

درمان فلج عصب صورتي (بلز)

Facial nerve palsy    

 

فلج بلز قبل از زالو درماني

 
 
بعد از زالو درماني
 
******************************************************************************************
 
 
 
 

درمان فلج مغزيCerebral Palsy Treatment

آصف نام کودکي است 5 ساله که وقتي در تاريخ 13/3/91 به مرکز درماني طب سنتي دکتر حاج طالبي مراجعه کرد :

-          نمي توانست بايستد و راه برود

-          به زمان و مکان اگاهي نداشت

-          به هيچ صدائي جواب نمي داد

-          به هيچ عنوان ارتباط کلامي ، ديداري و شنيداري برقرار نمي کرد

-                      افراد را نمي شناخت

-                    يک حالت گنگي داشت

-                      به هيچ وجهه نمي خنديد

-                        حتي قادر نبود يک کلمه حرف بزند

-                       پدر و مادر خود را نمي شناخت

-                       به هيچ وجه ابراز احساسات نمي کرد

پدر و مادر آصف خيلي نااميد و افسرده شده بودند ، طوري صحبت مي کردند که گويا آمده اند روشهاي طب سنتي را امتحان کنند ، انگار اعتماد نداشتند ، مادر که با لهجه ترکمني صحبت مي کرد گفت : پسرم در 24 ساعت اول تولد کبود شده بود و از همان زمان دچار اين مشکل شد ، از 3 سالگي تشنج ميکند ، به همين دليل قرص والپروات سديم مصرف مي کند ، براي فرزندم سي تي اسکن و ام آر اي انجام داديم گفتند مشکلي ندارد، به تهران خدمت يکي از مدعيان طب سنتي که مي گويد من طب قرآني را اختراع کرده ام رفتم گفت بچه ات ماست خورده اينطور شده است ، و نتوانست کودک مرا درمان کند. اقوام ما براي درمان از استان گلستان به اينجا آمدند و از روشهاي درماني طب سنتي رضايت دارند و ما را معرفي کردند .

در معاينه کودک به شدت بلغمي (سرد و تر ) بود بطوري که تمام عضلات بدن شل شده بود ، داروهاي گياهي تجويز شد و توصيه هاي تغذيه اي داده شد . و با احتياط کامل از روشهای درمانی طب سنتی ایران استفاده شد ، چون بيمار بلغمي بود نمي توانستيم زیاد خونگیری کنیم 

با همين جلسه اول بعد از يک هفته ،  تغيير کرد به طوري که خانواده کودک باور نمي کردند که به اين سرعت تغيير کند ، مادر گفت : آصف راه مي رود و ارتباط برقرار مي کند .

جلسه دوم هم با درمان پاها پايان يافت و داروهاي قبلي تکرار شد

در مراجعه بعدي وضعيت کودک به طور حيرت آوري متحول شده بود ، با کوچکترين اشاره اي مي خنديد ، خيلي سريع راه ميرفت و از نظر ارتباط فوق العاده تغيير کرده بود ، افراد را تشخصي ميداد و حتي مادر کودک مي گفت براي اولين بار با حرکات و رفتارش نشان دادکه دلش براي پدرش تنگ شده است چون پدرش در تهران مشغول کار است .

در جلسه سوم  هم درمان تکرار شد و در مراجعه آخر( 25/4/91) آصف به هيچ عنوان کودکي نبود که انگ فلج مغزي بتوان به او زد:

-          خيلي سريع راه ميرفت

-          و براحتي دور ميزد

-          به راحتي مي شنيد

-          خيلي سريع به طرف مخاطب خود را ه ميرفت

-          پدر و مادر خودرا براحتي تشخيص ميداد

-          هوشياري خيلي عجيبي پيدا کرد

-          مادر آصف مي گفت با شنيدن موسيقي شاد مي رقصد، در صورتيکه قبلاً نه ميشنيد و نه مي توانست راه برود

-          بعضي از کلمات را بيان ميکند

-          حرکات ديگران را تقليد ميکند

-          خيلي شاد و سرحال است

-          براحتي ارتباط برقرار مي کند

 

خلاصه اينکه درمان طب سنتی ایران  ، مارا به لطف خدا ، جلوي چشمان نگران مادر و پدري مهربان شرمنده نکرد

و يک کودک ايراني با عنايت پروردگار شفايافت 
***************************************************************************
 
 

بنام خداي مهربان ،رحمان و رحيم

سي سال بي دردي در ستون فقرات کمر تنها با يک بار زالو درماني ( رکورد شکني زالو درماني ايراني)  

در دنياي مدرن و بخصوص در طب مدرن ، بيشتر هزينه درمان در بيماران در سراسر جهان ، براي کاهش درد بيماران ، يا همان بي درد کردن است ، يعني بشر امروز درد مند است ، بخشي از درد روحي و رواني است و قسمت اعظم آن جسمي است . در ميان درد جسمي درد هاي استخواني از همه بيشتر است. و در ميان دردهاي استخواني ، دردهاي کمر از آمار بالائي برخوردار است . به طوري که روزانه ميلياردها دلار مسکنهاي قوي ، در شکلهاي مختلف به فروش ميرسد ، گاهي يک بيمار آنقدر درد دارد که حاضراست ، تمام زندگي اش را بدهد و دردش آرام شود.

آنچه که در بي درد کردن بيماران مهم است ، هزينه هاي سرسام آوري است که بخاطر جراحي صرف مي شود ، به عنوان مثال اگر آمار درستي در دنيا ارائه شود در يک روز هزاران نفر تحت درمان جراحي مهره هاي کمر قرارمي گيرند ، که اکثر اينها در 5 الي 10 سال اول بعد از عمل ، دوباره نياز به جراحي مجدد پيدا ميکنند . و براي هر فردي که مشکل ديسکوپاتي دارد ، در طول سي سال بعد از عمل ، چندين بار بايد جراحي شود و اين جراحيهاي هم برايش دردي مضاعف ايجاد ميکند.

هرچند داستان درمان درد در طب مدرن قصه پر غصه ايست و بيان آن مثنوي هفتاد من کاغذ است . اما خوشبختانه داستان درمان درد در طب سنتي ايران آنقدر شيرين و شنيدني است که از بيان آن لذت مي بريم .

در يکي از روزهاي خدا مرد حدود 60 ساله اي به درمانگاه طب سنتي ما آمد ، و گفت آقاي دکتر ، اجازه بدهيد داستاني را براي شما تعريف کنم ، از ايشان اجازه خواستم که مطالب شان را فيلم برداري کنم و با کمال ميل پذيرفت .

دوربين را زوم کردم و قصه را شروع کرد و گفت :

من سي سال قبل به درد شديد کمر مبتلا شدم ، به حدي که فلج شده بودم و نمي توانستم راه بروم ، هرجا پزشک متخصص بود رفتم ، و هر داروئي که گفتند استفاده کردم ، به پزشکان متخصص در تهران و مشهد هم مراجعه کردم ، همه به من ميگفتند بايد جراحي کنم ، و اگر جراحي نکنم قطع نخاع مي شوم . من به هيچ عنوان دوست نداشتم جراحي کنم ، چون سرنوشت کساني که جراحي کرده بودند را از زبان خودشان شنيده بودم . از همه جا نا اميد شده بودم تا اينکه فردي را يکي از دوستان در کاشان به من معرفي کرد و من به آنجا رفتم ، ايشان روي قوزک پاي من زالو درماني کرد ، بلا فاصله بعد از زالو درماني تمام درد کمرم از بين رفت و من احساس کردم کسي دردهايم را از بدنم بيرون کشيد . و من سي سال است که درد ندارم و جراحي نکردم و در باغ و زمينهاي کشاورزي بيل زدم و کارهاي سخت انجام دادم ، اما قطع نخاع نشدم .
سوالم اين است کدام جراحي ميتوانست کاري کند که من سي سال بي درد بشوم و بتوانم کارهاي خيلي سخت انجام دهم.
 
**********************************************************************************************
 
نجات از جراحي ( دمل چرکي بزرگ روي سر ) و آلوپسي
 
 
 
قبل از زالو درماني
 

 بعد از زالودرماني

  

بيمار خانم حدود 40 ساله اي که دچار دمل چرکي بزرگ در روي سر شده بود و تقريباً موهاي کف سر ،  بطور کامل ريخته و صاف شده بود ، بعد از مراجعه به پزشکان مدرن و استفاده از انواع و اقسام آنتي بيوتيکهاي قوي درمان نشده بود ، و يکي از همکاران جراح دستور عمل جراحي داده بود .

بيمار وقتي به مرکز طب سنتي حاج طالب مراجعه کرد يک دمل چرکي روي سر داشت که از طريق يک سوراخ به بيرون ،  سر باز کرده بود و چرک بيرون مي آمد و موهاي کف سر بطور کامل ريخته بود ، بلافاصله براي بيمار زالو درماني انجام شد و به همراه آن اصلاح تغذيه و آنتي بيوتيک گياهي و ضماد براي رويش موي سر تجويز گرديد و اصلاح مزاج نيز شروع شد .  

با همين دستورات بيمار مرخص شد و بعد از حدود 20 روز مراجعه کرد و گفت آمده ام تا سرم را به شما نشان دهم چون معجزه شده است ، هم دمل چرکي خشک شد و کامل درمان شد و هم موهاي سرم به طور کامل رشد کرد و پرپشت تر از قبل رشد نمود ، آمدم تشکر کنم چون من از يک جراحي نجات يافتم .

اين بيمار هم مثل بيماران ديگر از جراحي و تاسي سر به دليل آلوپسي نجات يافت .

به هرحال يکي از جلوه هلي زيبائي در زن موهاي سر اوست ، وقت کف سر يک زن بطور کامل از مو خالي مي شود علاوه بر نگراني اين بيماري که خود مهم است به شدت دچار اضطراب و نگراني مي شود . و وقتي به پزشکان مختلف مراجعه کرده و جواب نمي گيرد دچار افسردگي ميشود که براي اين بيمار اتفاق افتاده بود .

اما وقتي با روشهاي معجزه گر طب سنتي ايران درمان شده و زيبائي خود را دوبار با عنايت پروردگار بدست مي آورد گويا بهترين هديه را در طول عمرش به او داده اند .

واين داستان مثل تمام داستانهاي شفايافتگان طب سنتي بسيار شيرين و شنيدني است

باشد تا مارا باور کنند و سراغمان را بگيرند

 

 

 

خبرخوان سایت بهنام شاه جهانی
شما هم می توانید با داشتن آدرس فید این سایت از تغییرات آن مطلع شوید .
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٣٧٥   نفر
١٨٠٣٧٣٩   نفر
زالودرماني ايراني iranianleechtherapy زالودرماني مدرن طب سنتي   زالودرماني - زالودرماني مدرن - طب سنتي ايران  مديريت زالودرماني - پزشک طب سنتي - انسداد عروق کرونر   زالو و زيبائي پوست -   دکتر حاج طالبي  زالودرماني علمي  جرم شفا  طب سنتي ايران   زالو درماني   جرم   زندان   10 سال تجربه زالودرماني بدون عارضه  مولي علي عليه السلام  تجربه بالاتر از علم  طبايع   مزاج ها  صفرا  سودا  بلغم  خون يا دم  زالودرماني ايراني  زالو جراح کوچک  نجات از جراحي   بواسير   ترکيه  پرورش زالو   گياهان داروئي  زالوي طبيعي   زالوي پرورشي   کلينيک زالو درماني  درمان ايدز   هپاتيت   رفتار زالو   leech  leech therapy  زالو و درد  Leeches and pain treatment  حجامت  فصد  زالو   نقاط اکيو پانکچر  The leeches  cupping   phlebotomy  حجامت  cupping   phlebotomy  زالو اندازي  سرطان تيروئيد  خارش   محل گزش زالو  Itching is normal leech bite  بيماران ديابتي   Leeches and diabetic patients  دمل چرکي   نجات از جزاحي  آلوپسي آرآتا  leech therapy  زالودرماني  بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   انجمن زالودرمانی انگلستان  BRITISH ASSOCIATION OF HIRUDOTHERAPY (B A H)  دکتر حسن حاج طالبی   نمایندگی انحصاری   leech therapy  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  دکتر کنستانتین سوخوف   رئیس سازمان جهانی زالودرمانی